நீட் நுழைவுத் தேர்வு முடிவு

மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகளை சிபிஎஸ்இ இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

நீட் நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகளைப் பார்க்க..

http://r.chinnz.in/nr

 

 

Check Also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *