ஒருமனிதன் செய்யக்கூடிய சிறந்த செயல்

ஒருமனிதன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திலும் மிகமிகச் சிறந்தது, தனக்குத்தானே முற்றிலும் நல்லவனாக இருப்பது தான்.

– முகவை முத்தூஸ்

About admin25

Check Also

லட்சியம்

கஷ்டத்தை அனுபவிக்காமல் எந்தவொரு மனிதரும் அவரது லட்சியத்தை அடைய முடியாது. – காமராசர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *