காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக
உன்னுடன் வாழவில்லை
உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால்
உன்னுடன் வாழ்கிறேன்
தாலி வெறும் கயிறு தான்
துடிக்கும் உன் இதயத்திற்கு முன்னால்….

காதலின் மடியில்

About admin25

Check Also

எதை ரசிப்பது??

♥♥♥♥ அழகே…….. நீ வீணை மீட்டுகின்றாய் …. ரசிகனாய் நான் இருக்கின்றேன.. ரசிக்கின்றேன் நான் உன் அழகை.. முடிவில் நீ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *