காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக
உன்னுடன் வாழவில்லை
உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால்
உன்னுடன் வாழ்கிறேன்
தாலி வெறும் கயிறு தான்
துடிக்கும் உன் இதயத்திற்கு முன்னால்….

காதலின் மடியில்

Check Also

கவிதைகள் எழுத ஆசையடி

கவிதைகள் எழுத ஆசையடி.. உன்னை நினைத்து..!! கண்ணீரை  விட்டு எழுதவா? இரத்தத்தை விட்டு எழுதவா ? இரண்டுமே நீ பிரிந்த …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *