தினம் தினம் உன்னை பார்க்கின்றேன்

♥♥♥♥

தினம் தினம் உன்னை பார்க்கின்றேன்..

புதிதாக பூத்த ரோஜாபோல் நீ …..

உன் இதயத்தை பறிக்க நினைக்கின்றேன்..

முட்களாய் உன் சொற்கள் குத்தி – என் மனதில் காயங்கள் ..

கண்களில் இரத்தத்துளிகள் ..

உன் இதழ்களில் புன்னை பார்க்கின்றேன்

கண்ணில் வழிந்த இரத்த துளிகளும் இனிக்கின்றன …..

♥♥♥♥

About admin25

Check Also

எதை ரசிப்பது??

♥♥♥♥ அழகே…….. நீ வீணை மீட்டுகின்றாய் …. ரசிகனாய் நான் இருக்கின்றேன.. ரசிக்கின்றேன் நான் உன் அழகை.. முடிவில் நீ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *