எதை ரசிப்பது??

♥♥♥♥ அழகே……..
நீ வீணை மீட்டுகின்றாய் ….
ரசிகனாய் நான் இருக்கின்றேன..
ரசிக்கின்றேன் நான் உன் அழகை..
முடிவில் நீ என்னை கேள்வி கேட்க்க..
பதில் கூற முடியாமல் ஊமையாய் நான்!!
உன் அழகை ரசித்ததில..
உன் இனிமையான சங்கீதம் தோற்றதட..
நிலவே உன் அழகில் ..!!
சங்கீதம் சிறந்ததா??
உன் அழகு சிறந்ததா??
நிலவு வீணை மீட்டினால்
நான் எதை ரசிப்பது ?!?!?!?!
♥♥♥♥

About admin25

Check Also

சிரிக்காதே பெண்ணே

♥♥♥♥ சிரிக்காதே பெண்ணே…. நீ அணிந்திருக்கும் முத்து மாலை கூட.. உன் பல்லைக் கண்டு.. பொறாமை கொள்கின்றது!! ♥♥♥♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *