எதை ரசிப்பது??

♥♥♥♥ அழகே……..
நீ வீணை மீட்டுகின்றாய் ….
ரசிகனாய் நான் இருக்கின்றேன..
ரசிக்கின்றேன் நான் உன் அழகை..
முடிவில் நீ என்னை கேள்வி கேட்க்க..
பதில் கூற முடியாமல் ஊமையாய் நான்!!
உன் அழகை ரசித்ததில..
உன் இனிமையான சங்கீதம் தோற்றதட..
நிலவே உன் அழகில் ..!!
சங்கீதம் சிறந்ததா??
உன் அழகு சிறந்ததா??
நிலவு வீணை மீட்டினால்
நான் எதை ரசிப்பது ?!?!?!?!
♥♥♥♥

Check Also

காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக உன்னுடன் வாழவில்லை உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால் உன்னுடன் வாழ்கிறேன் தாலி வெறும் கயிறு தான் துடிக்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *