சிரிக்காதே பெண்ணே

♥♥♥♥
சிரிக்காதே பெண்ணே….
நீ அணிந்திருக்கும் முத்து மாலை கூட..
உன் பல்லைக் கண்டு..
பொறாமை கொள்கின்றது!!
♥♥♥♥

About admin25

Check Also

எதை ரசிப்பது??

♥♥♥♥ அழகே…….. நீ வீணை மீட்டுகின்றாய் …. ரசிகனாய் நான் இருக்கின்றேன.. ரசிக்கின்றேன் நான் உன் அழகை.. முடிவில் நீ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *