பெண் பூவே

♥♥♥♥
தினம் தினம் உன்னை பார்க்கின்றேன்
புதிதாக பூத்த ரோஜா போல் நீ …..
உன் இதயத்தை பறிக்க நினைக்கின்றேன்
முட்களாய் உன் சொற்கள் குத்தி – என் மனதில் காயங்கள் ..
கண்களில் இரத்தத்துளிகள் …..
உன் இதழ்களில் புன்னை பார்க்கின்றேன்
கண்ணில் வழிந்த இரத்த துளிகளும் இனிக்கின்றன ….
♥♥♥♥

Check Also

காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக உன்னுடன் வாழவில்லை உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால் உன்னுடன் வாழ்கிறேன் தாலி வெறும் கயிறு தான் துடிக்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *