உன் முகம்.. !

கடந்து விட்ட என் காலங்களில்
கண்முன் தெரிவதெல்லாம்
உன் முகம்..

மீட்டிப்பார்க்க முடியவில்லை
அத்தனையும் கனவா என..

என் விழிகளில் தோன்றியது
உன் விம்பமெனினும்
என் மனதில் நான்
வரைந்துவிட்டேன் உன்னை ஓவியமாக..

நீ என் கண்களில் இருந்து மறைந்தாலும் என்
இதயத்தில் இருந்து விலகவே முடியாது♥♥♥♥

Check Also

காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக உன்னுடன் வாழவில்லை உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால் உன்னுடன் வாழ்கிறேன் தாலி வெறும் கயிறு தான் துடிக்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *