இதயம் மிரட்டுகிறது♥

♥♥♥♥ என் இதயம் என்னை மிரட்டுகிறது, உன்னை ஒரு கணம் நினைக்க மறந்தாலும் மறுகணம் துடிக்க மாட்டேன் என்று…!! ♥♥♥♥

Check Also

காதலின் மடியில்….

நீ கட்டிய தாலிக்காக உன்னுடன் வாழவில்லை உன் இதயத்தால் கட்டப்பட்டதால் உன்னுடன் வாழ்கிறேன் தாலி வெறும் கயிறு தான் துடிக்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *